Uw patiënten zijn van harte welkom!

Ze kunnen na een verwijzing eenvoudig zelf een afspraak maken via het contactformulier op deze website. Indien gewenst kunnen ze natuurlijk ook telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen.

Bij een dieetbehandeling rapporteren we in principe tweemaal aan u terug. De eerste rapportage vindt plaats na het eerste consult en de tweede rapportage wordt gedaan nadat de dieetbehandeling is afgerond.

Een tussentijdse reportage kan eventueel ook plaatsvinden. Dit is dan wel afhankelijk van de reden van verwijzing, het opgestelde behandelplan en de gemaakte vorderingen. Indien er nadere medische informatie gewenst is dan nemen we contact op met uw praktijk.

Artsenwijzer diëtetiek

De Artsenwijzer diëtetiek geeft aan bij welke diagnose een dieetadvies van belang is en informeert over het juiste moment van verwijzen naar een diëtist.

U kunt hier de artsenwijzer raadplegen.

Verwijsbrief

De diëtist kan direct  worden ingeschakeld. Toch wordt het door sommige ziektekostenverzekeraars verplicht gesteld om een verwijsbrief van de huisarts te ontvangen.

Huisbezoek

Indien gewenst kunnen we uw patiënt ook thuis bezoeken. In dat geval is een verwijzing noodzakelijk en moet op de verwijsbrief het verzoek om huisbezoek aangegeven zijn.

Wachttijd

Er is geen wachttijd. Het is voor uw patiënt in principe mogelijk om binnen een week een eerste consult te hebben.