CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het is een programma dat wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. Samen werken  we aan jouw persoonlijke doelen door middel van groepslessen en persoonlijke gesprekken.

Het CooL-programma duurt 2 jaar. In de eerste 8 maanden vinden 8 groepsbijeenkomsten van 1½ uur en 4 persoonlijke gesprekken plaats. De overige 16 maanden bevatten opnieuw 8 groepsbijeenkomsten van 1½ uur en 4 persoonlijke gesprekken.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vergoed binnen de basisverzekering voor mensen met obesitas of overgewicht en ziekterisico. Het CooL programma is één van de gecombineerde leefstijlinterventies die vergoedt worden vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is hierop niet van toepassing. Er zijn dus geen kosten aan deelname aan dit programma verbonden. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om het CooL programma te volgen.

Voorwaarden

Het CooL-programma wordt vergoed vanuit de basisverzekering onder de volgende voorwaarden:

  • 18 jaar of ouder.
  • Een BMI van 30 of hoger of een BMI tussen de 25 en 30 met daarbij (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Sterk gemotiveerd om jouw leefstijl aan te passen
  • Je functioneert goed in een groep
  • De bereidheid om twee jaar mee te doen aan het CooL-programma.
  • Je hebt een doorverwijzing van de huisarts.

Check altijd bij je zorgverzekeraar of zij het CooL-programma vergoeden en of jij mee mag doen.

Meer info

Hier kun je meer lezen over de inhoud van het CooL-programma. Ook  kun je hier vinden welke voordelen het programma je biedt en waar en wanneer we met het progamma starten.

Wij zijn lid van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland en zijn aangesloten bij ZoHealthy Leefstijl & Preventie.

 

CooL