Vergoeding

Je ontvangt 3 uur vergoeding voor dieetadvisering vanuit de basisverzekering.
Deze kosten worden verrekend met het eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico.

Het tarief voor een bezoek aan de diëtist is landelijk vastgesteld. We hanteren het tarief dat met jouw zorgverzekeraar afgesproken is. In principe declareren we rechtstreeks bij je zorgverzekeraar, tenzij je dit zelf natuurlijk anders wilt.

Aanvullend pakket

Daarnaast hebben de meeste zorgverzekeraars extra uren dieetadvisering in het aanvullende pakket opgenomen. De vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd als eerste aangesproken. Daarna de eventuele vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Deze laatste valt niet onder het eigen risico.

Controleer altijd de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering om te zien op welke vergoedingen je recht hebt.

Is een verwijzing van de huisarts nodig?

De diëtist is vrij toegankelijk. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Bij de zorg van sommige chronische aandoeningen is de hulp van meerdere artsen en zorgverleners nodig. Bijvoorbeeld de huisarts in samenwerking met een diëtist en een fysiotherapeut of oefentherapeut. Dit noemen we ketenzorg.

Als de huisarts je heeft verwezen, vanwege een van de onderstaande redenen, dan heb je zeer waarschijnlijk recht op een vergoeding via de ketenzorg. De dieetbegeleiding wordt dan volledig vergoed en is geheel kosteloos. 

Voor de Ketenzorg, zijn wij aangesloten bij de volgende zorggroepen:

Zorggroep Chronos: Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Den Bosch en omgeving.

Zorggroep BeRoEmD: Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio BErlicum, ROsmalen, EMpel en Den Bosch.

Zorggroep RCH Midden Brabant BV: Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Waalwijk en Drunen.

Een zorggroep is een regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende zorgverleners zoals huisartsen en diëtisten. Uw huisarts, praktijkondersteuner en wij zijn op de hoogte of u voor ketenzorg in aanmerking komt. Bel gerust als u hier vragen over heeft.

Tarief

Als je de consulten zelf wilt betalen, of als je meer consulten wilt dan de zorgverzekering vergoedt, dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

Intakegesprek € 105-140 (60-90 minuten + individueel dieetvoorschrift: 30 minuten)
2e consult € 35,00 (30 minuten)
Standaard vervolgconsult € 35,00 (30 minuten)
Kort (weeg)consult € 17,50(15 minuten)
Telefonisch consult € 17,50 (per 15 minuten)
E-mail consult € 17,50 (per 15 minuten)
Extra toeslag huisbezoek € 20 (dit krijg je vergoed wanneer de arts dit vermeld op de verwijzing).
Eenmalig voedingsadvies € 140 (90 minuten + 30 minuten voor het berekenen van het advies, administratie, rapportage verwijzer, etc.)

Bij verhindering kun je tot 24 uur van te voren een afspraak telefonisch of via e-mail annuleren of verzetten. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.